Baner quang cao

Giấy in ảnh, in màu

Giấy in Card Kim Mai ĐL250 (50 tờ)

Giấy in Card Kim Mai ĐL250 (50 tờ)

70,000VNĐ64,000VNĐ

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL140 (100 tờ)

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL140 (100 tờ)

95,000VNĐ88,000VNĐ

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL160 (50 tờ)

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL160 (50 tờ)

65,000VNĐ58,000VNĐ

Giấy in ảnh đề can ĐL135gsm (50 tờ/tập)

Giấy in ảnh đề can ĐL135gsm (50 tờ/tập)

68,000VNĐ63,000VNĐ

Giấy in màu Epson ĐL130

Giấy in màu Epson ĐL130

65,000VNĐ60,000VNĐ

Giấy in ảnh Epson ĐL200 (20 tờ)

Giấy in ảnh Epson ĐL200 (20 tờ)

26,000VNĐ23,000VNĐ

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL300 (50 tờ)

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL300 (50 tờ)

75,000VNĐ69,000VNĐ

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL260 (50 tờ)

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL260 (50 tờ)

75,000VNĐ66,000VNĐ

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL200 (50 tờ)

Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL200 (50 tờ)

68,000VNĐ64,000VNĐ

Giấy in ảnh có vân 2 mặt Kim Mai ĐL220

Giấy in ảnh có vân 2 mặt Kim Mai ĐL220

75,000VNĐ68,000VNĐ

Giấy in ảnh có vân 2 mặt Kim Mai ĐL250

Giấy in ảnh có vân 2 mặt Kim Mai ĐL250

75,000VNĐ69,000VNĐ

Giấy in phun Kim Mai ĐL135 (100 tờ)

Giấy in phun Kim Mai ĐL135 (100 tờ)

62,000VNĐ60,000VNĐ

Giấy in phun Kim Mai ĐL115 (100 tờ)

Giấy in phun Kim Mai ĐL115 (100 tờ)

60,000VNĐ58,000VNĐ

Giấy in ảnh Kim Mai ĐL200

Giấy in ảnh Kim Mai ĐL200

62,000VNĐ

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website
  • Sơ đồ website
  • Bản đồ đến văn phòng
  • Bản đồ đến nhà máy

Website: www.vpphongha.com

GỌI MUA HÀNG
(04) 3574 -7586
093 456 1488
Hotline 097 542 6888