Máy đóng gáy xoắn, lò xo nhựa, sắt

- 23%
Lò xo gáy xoắn sắt kép 14.3mm (Lò xo sắt đóng được 120 tờ)

Giá khuyến mại 310,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 22%
Lò xo gáy xoắn sắt kép 12.7mm (Lò xo sắt đóng được 100 tờ)

Giá khuyến mại 250,000₫

Giá cũ: 320,000₫

- 36%
Lò xo gáy xoắn sắt kép 6.4mm (Lò xo sắt đóng được 30 tờ)

Giá khuyến mại 140,000₫

Giá cũ: 220,000₫

- 20%
Lò xo nhựa 8mm đóng 40 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 80,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 18%
Lò xo nhựa 10mm đóng 60 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 90,000₫

Giá cũ: 110,000₫

- 12%
Lò xo nhựa 12mm đóng 80 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 115,000₫

Giá cũ: 130,000₫

- 17%
Lò xo nhựa 14mm đóng 100 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 125,000₫

Giá cũ: 150,000₫

- 15%
Lò xo nhựa 16mm đóng 120 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 145,000₫

Giá cũ: 170,000₫

- 13%
Lò xo nhựa 18mm đóng 140 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 175,000₫

Giá cũ: 200,000₫

- 11%
Lò xo nhựa 20mm đóng 160 tờ (Hộp 100 chiếc)

Giá khuyến mại 195,000₫

Giá cũ: 220,000₫

- 11%
Lò xo nhựa 22mm đóng 180 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 125,000₫

Giá cũ: 140,000₫

- 15%
Lò xo nhựa 25mm đóng 210 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 140,000₫

Giá cũ: 165,000₫

- 16%
Lò xo nhựa 28mm đóng 240 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 160,000₫

Giá cũ: 190,000₫

- 15%
Lò xo nhựa 32mm đóng 280 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 170,000₫

Giá cũ: 200,000₫

- 16%
Lò xo nhựa 35mm đóng 310 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 180,000₫

Giá cũ: 215,000₫

- 19%
Lò xo nhựa 38mm đóng 350 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 190,000₫

Giá cũ: 235,000₫

- 17%
Lò xo nhựa 45mm đóng 410 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 200,000₫

Giá cũ: 240,000₫

- 13%
Lò xo nhựa 51mm đóng 450 tờ (Hộp 50 chiếc)

Giá khuyến mại 230,000₫

Giá cũ: 265,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488 - 0962 532 112 - 024 3574 7586